Закон України Про Національну Поліцію

Розділ I

Загальні положення

Розділ II

Принципи діяльності поліції

Розділ III

Система поліції та статус поліцейських

Розділ IV

Повноваження поліції

Розділ V

Поліцейські заходи

Розділ VI

Добір на посаду поліцейського

Розділ VII

Загальні засади проходження служби в поліції

Розділ VIII

Громадський контроль поліції

Розділ IX

Соціальний захист поліцейських

Розділ X

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції

Розділ XI

Прикінцеві та перехідні положення