Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах

Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах

Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовується на законних підставах.

Для виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію.
{ Стаття 33 в редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }