Перевезення пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками

Стаття 57. Перевезення пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками

Перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території України, транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам, забороняється, якщо на це не було отримано дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Перевезення пасажирів та вантажів з третьої країни та/або в третю країну через територію України нерезидентами забороняється без відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.
{ Статтю 57 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }
{ Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }