Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

Стаття 54. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

Державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань автомобільного транспорту розробляє та реалізує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту. { Статтю 54 доповнено новою частиною першою згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, який у межах своїх повноважень: { Абзац перший частини другої статті 54 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

організовує виконання міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів; { Абзац другий частини другої статті 54 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

організовує контроль за виконанням міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

бере участь у роботі міжнародних організацій автомобільного транспорту;

забезпечує видачу дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.