Контроль технічного стану транспортних засобів

Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів

Контроль технічного стану транспортних засобів включає:

обов'язковий технічний контроль транспортних засобів;

перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками.

Перевірку технічного стану транспортних засобів під час обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюють суб'єкти господарювання, визначені відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.
{ Частина друга статті 23 в редакції Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

У період між обов'язковими технічними контролями відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник.

{ Частину четверту статті 23 виключено на підставі Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
{ Текст статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }