Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах

Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах

{ Назва статті 29 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надають послуги за договором перевезення пасажирів транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах. { Частина перша статті 29 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.