КУпАП України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

Загальні положення

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 2

Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

Глава 3

Адміністративне стягнення

Глава 4

Накладення адміністративного стягнення

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 5

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення

Глава 6

Адміністративні правопорушення, що посягають на власність

Глава 7

Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини

Глава 8

Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів

Глава 9

Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил

Глава 10

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку

Глава 11

Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

Глава 12

Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності

Глава 13

Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

Глава 13-А

Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією

Глава 13-Б

Військові адміністративні правопорушення

Глава 14

Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

Глава 15

Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

Глава 15-А

Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення

III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 16

Основні положення

Глава 17

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 18

Основні положення

Глава 19

Протокол про адміністративне правопорушення

Глава 20

Заходи Забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення

Глава 21

Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення

Глава 22

Розгляд справ про адміністративне правопорушення

Глава 23

Постанова по справі про адміністративне правопорушення

Глава 24

Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Глава 24-1

Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Глава 25

Основні положення

Глава 26

Провадження по виконанню постанови про винесення попередження

Глава 27

Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу

Глава 28

Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета

Глава 29

Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей

Глава 30

Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права

Глава 30-А

Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт

Глава 31

Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт

Глава 32

Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту

Глава 33

Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди